Politica de confidentialitate

SC AVANGARDE GREEN CONSTRUCT SRL, este preocupată de protecția datelor personale și implementează permanent măsuri de protecție și securitate a datelor personale ale utilizatorilor, proprietarilor, clientilor și a tuturor persoanelor fizice sau juridice cu care colaborează. 

Legalitatea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal o reprezintă – articolul 6 alineatul (1) litera (a) din GDPR – prelucrare în scopuri precontractuale și contractuale, articolul 6 alineatul (1) litera (b) si articolul 6 alineatul (1) litera (c).
Datele pe care le deținem despre dumneavoastră sunt în principal informațiile pe care ni le-ați furnizat pentru îndeplinirea scopurilor enumerate mai sus, completate ulterior cu informații generate de execuția contractului, sau când accesați site-ul www.avangardeforest.ro (consiliere în achizitii /inchirieri imobiliare, consiliere in vederea vanzarii/inchirierii unui imobil, susținere in negocieri cu anumiti terti). 
Categoriile de date personale (clasice sau digitale) care vă pot fi solicitate și supuse prelucrărilor sunt următoarele: Nume, Prenume, CNP, seria și nr. CI/Pasaport, data și locul nașterii, cetățenia, domiciliul stabil, reședința, detalii de contact – număr de telefon personal, adresă de email, semnătura . 
Ne rezervăm dreptul de a completa categoriile de date personale de care vom avea nevoie pentru îndeplinirea contractului . 
Datele personale ale beneficiarilor serviciilor SC AVANGARDE GREEN CONSTRUCT SRL sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate următorilor destinatar

 • a) Persoana vizată (utilizator / client / proprietar);
 • b) Birourilor Notariale autorizate (in cazul in care solicitarea dumneavoastra necesita incheierea unui act notarial)
 • c) Agentului ce va fi repartizata solicitarea dumneavoastra
 • d) Poliție, Parchet, Instanțe, organelor de control competente;

SC AVANGARDE GREEN CONSTRUCT SRL garantează fiecărui beneficiar al serviciilor sale că dezvăluirea datelor către terți se fac în baza prevederilor legale pentru categoriile de destinatari precizați la litera a)-b) și numai pe baza consimțământului/cererii exprese a beneficiarului. 

Drepturile Dvs. in legatura cu datele Dvs. personale:

 • dreptul de a accesa datele dvs. si a primi informatii despre utilizarea acestora
 • dreptul de a cere corectarea si/sau completarea informatiilor (dreptul la rectificare)
 • dreptul de a cere stergerea datelor (dreptul de a fi uitat)
 • dreptul de a restrictiona utilizarea datelor
 • dreptul de a primi datele intr-un format portabil
 • dreptul de a va opune prelucrarii datelor dvs.
 • dreptul de a va retrage consimtamantul pentru prelucrarea datelor dvs.
 • dreptul de a apela catre o autoritate de supraveghere

Datele Dvs. personale sunt stocate in SEEPentru orice informație privind protecția datelor personale, ori dacă semnalați nereguli în ce privește respectarea Regulamentului General privind Protecția Datelor (RGPD), vă rugăm trimiteți un mesaj către responsabilul pentru protecția datelor personale la nivelul SC AVANGARDE GREEN CONSTRUCT SRL la adresa de email: office@avangardeforest.ro. 

Informatii avizate și detaliate privind noul Regulament General de Protecția Datelor se pot consulta pe site-ul oficial al ANSPDPC: http://www.dataprotection.ro